SZC logo

Ózdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203046/004 | 3700 Kazincbarcika Irinyi János út 1.

Intézmény logo

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatok

Történet

Kedves Látogatók!

Történet

Kedves Látogatók!
Az intézet 1961-ben kezdte meg működését 103 tanulóval, 5 pedagógussal, 6 szakoktatóval, 4 gazdasági dolgozóval. A képzés szerves vegyész és nitrogénipari vegyész szakmákban indult. Az iskola elsősorban a Borsodi Vegyi Kombinát szakember szükségletének a kielégítésére jött létre. A következő években bővült az oktatott szakmák száma, s ezzel arányosan emelkedett a tanulók ill. pedagógusok létszáma is.
Intézményünk 1963-ban lett önálló, ekkor kapta a MüM 105. sz. Iparitanuló Intézet nevet. Ebben az időszakban a BVK mellett a TVK és ÉMV szakember utánpótlását is képezi elsősorban vegyész szakmákban. Az oktatás egy szükség épületben történt, ahonnan 1968-ban költözött be az iskola a jelenlegi helyére. Az új épületben 12 tanterem, több tanműhely, szertár, tornaterem s kiszolgáló helyiségek biztosították a zavartalan képzést. A tanulólétszám 1165 fő volt.
1978-ban társadalmi összefogással elkészült a 400 fős kollégium. Az iskola és kollégium között szoros kapocs jött létre. Az iskola egyes helyiségei átkerültek a kollégiumba, s így csökkent a zsúfoltság. Ez a tendencia később tovább folytatódott. Ma már tantermeknek, tankabineteknek, tanboltnak, tanműhelyeknek is helyet biztosít.
Ebben az időszakban már három szakmacsoportban – vegyipar, villamos, szerelő – történt a képzés a környező gazdálkodó egységek számára.
1980-ban indult a szakközépiskolai képzés bányaelektro lakatos szakmában. Ezt követően egyre nagyobb teret nyert e képzési forma.
1987-ben készült el az intézet autószerelő tanműhelye.
A műhelyben lakossági szolgáltatásként gépkocsijavítás, környezetvédelmi mérést és az országban az iskolák közül elsőként személygépkocsi műszaki vizsgáztatást végzünk. 2001-ben a műhely generális felújítására került sor. Jelenleg mind a szolgáltatás, mind a szakmai gyakorlati képzés vonatkozásában minőségirányítási rendszerrel rendelkezünk.
Az 1989/90-es tanévben az ipari szakmák (vegyianyag-gyártó, géplakatos, villanyszerelő) mellett a szolgáltató szakmák (élelmiszer és vegyiárú eladó, szakács, pincér, fodrász) irányába nyitottunk. Beindítottuk a kereskedelmi technikus képzést. Ma már a szolgáltató szakmákban képezzük tanulóink közel 75%-át.
Ebben az időszakban következett be a fenntartóváltozás is, az iskola városi irányítás helyett megyei működtetésű intézmény lett.
Intézményünk pályázat útján bekerült 1998-ban két szakmacsoportban (kereskedő-marketing, közlekedés) a világbanki modellnek nevezett új szakmacsoportos képzési formába.
Napjainkban elfogadottá és általánossá vált a NAT, majd később a kerettantervek bevezetésével a szakmacsoportos képzés intézetünkben.
Az iskola személyi-tárgyi feltételeit a szükséges képzési struktúra változása miatt rendszeresen módosítottuk, hozzáigazítottuk működésünkhöz.
A nagyvállalatoknál kialakított tanműhelyek a Borsod Chem Rt. kivételével felszámolásra kerültek, a képzést megszüntették vagy leépítették. Az intézet gyakorlóhelyek biztosítása érdekében tanműhelyeket, tanboltokat, tankabineteket, tanirodát, vegyészlabort, fodrászszalont alakított ki. Ezek stabilizálták a szakképzésben vállalt szerepünket.


Partnereink

SZC logo

Ózdi Szakképzési Centrum


Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3700 Kazincbarcika Irinyi János út 1.

Telefon: 48/310-822

E-mail: suranyi.szki.kazincbarcika@gmail.com

OM azonosító: 203046/004


2024Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium